Màn hình máy tính

DELL E2016HV
Màn hình 19,5inch

2,100,000 VNĐ

Màn Hình HPLV2011
Màn hình 20inch

2,200,000 VNĐ